achtergrond

Quote ramen

Opfris-model

Onze aanpak is gericht op mensen, pragmatisch en met energie. We geloven in het actief betrekken van mensen in de weg naar commerciële vooruitgang. Niet in een top-down ‘dump’ van kennis en aan de hand meenemen van medewerkers. Maar op een positief stimulerende manier de medewerkers zelf te laten nadenken over wat er nodig is om de doelen te realiseren. Op deze manier ontstaat er energie en enthousiasme en is de uitkomst wérkelijk van het team. Bovendien is de kans op succes in de praktijk groot. Kortom: duurzaam resultaat.

Opfrismodel def 26 juni

Graag kijken wij eerst met de directie of het management wat globaal de belangrijkste stappen zijn. Dit doen wij aan de hand van een Frisse Scan (zie Opfris-Producten). Hieruit volgt een globaal plan van aanpak. Na akkoord op dit plan volgt het concrete stappenplan met de medewerkers.


Ons proces met de medewerkers kent de volgende stappen: 

Stappenplan 26 juni

1. Ramen Open 

Tijdens deze eerste sessie is het doel om in een creatieve brainstorm alle ideeën m.b.t. de bedrijfsdoelen te verzamelen. Denk aan: nieuwe producten of diensten, aanspreken nieuwe doelgroepen, andere geldstromen creëren, betere onderlinge samenwerking, expertise, etc.  Deze ideeën worden in teams nader uitgewerkt.

2. Spiegelen
Tijdens deze stap presenteren de teams hun plannen en geven elkaar feedback. Een eerste aanzet tot één gezamenlijk commercieël plan wordt hier gecreërd. Afhankelijk van de omvang van de plannen volgt een 2e sessie om e.e.a. concreet te maken.

3. Presenteren

Het commerciële plan wordt door het team aan de directie of het management team gepresenteerd. Indien nodig wordt het plan nog verder aangescherpt en anders gaan we naar stap 4.

4. Doen!

We gaan starten! De concrete activiteiten die gaan plaatsvinden kunnen, afhankelijk van het onderwerp, door De Firma Fris uitgevoerd worden (zie Opfris-producten). Of we kunnen helpen met het vinden van de juiste expertise. Alles uiteraard in goed overleg.