achtergrond

Quote 30 juni

Opfris-producten

De Firma Fris helpt organisaties in de non-profit en semi-overheidssector om hun commerciële prestaties te verbeteren, gericht op Marketing en Mensen. In de rol van interim-manager, adviseur, facilitator en sparringpartner.


De Firma Fris biedt: 

  • Procesbegeleiding: we zorgen voor een pragmatische en heldere aanpak. En creëren een sfeer waarin medewerkers zich betrokken voelen en met enthousiasme aan de slag willen gaan. Met als resultaat een duidelijk plan van aanpak voor de toekomst; 
  • Marketingkennis: we hebben ervaring op het gebied van merkstrategie, merkpositionering, productinnovatie, communicatiecampagnes, assortiments- en prijsbeleid, klantonderzoek en projectmanagement. En denken graag in samenwerkingsverbanden met andere organisaties.
  • Coaching van Mensen: begeleiden van medewerkers en teams naar een commerciële organisatie. We zorgen ervoor dat mensen zich deze 'nieuwe' manier van werken eigen maken en omarmen.

Indien er vraagstukken naar voren komen die een ander specialisme vragen, maken we graag gebruik van ons diverse en interessante netwerk. 


De Frisse Scan - een snelle en inspirerende check! 

Met de Frisse Scan maken we een korte en bondige analyse van de huidige organisatie. Vervolgens verwerken we dit in een overzichtelijk rapport. Dit rapport kan desgewenst aan de directie of het management gepresenteerd worden.

Voordelen Frisse Scan
-       op een snelle manier en tegen lage kosten commercieël inzicht krijgen;
-       vraagt weinig tijd van de eigen organisatie;

-       even een frisse blik van buiten;
-       zelf bepalen wie de uitvoering gaat doen: eigen organisatie of De Firma Fris.

Inhoud Frisse Scan
We beginnen met een persoonlijke intake. Hierin maken we kennis, vertelt de organisatie iets over de huidige situatie en nemen we vervolgens een 5-punts checklist door. Dit zijn een aantal onderwerpen waarvan we graag documentatie ontvangen om tot de korte analyse te komen: visie & strategie, financiën, klantonderzoek, organisatiestructuur en lopende projecten.  

Frisse Scan rapport
Het resultaat van de Frisse Scan wordt gebundeld in een overzichtelijk rapport. Hierin staan vervolgens: de resultaten en voorlopige conclusies, de aanbeveling voor globale vervolgstappen en een vrijblijvend voorstel met een inschatting van de kosten en een planning.

De prijs van een Frisse Scan bepaalt uzelf
Wij zijn erg benieuwd wat de Frisse Scan u waard is. Daarom horen wij dit graag een week na opleveren van het rapport.